Our Story

เข้าใจในสิ่งที่
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง
ต้องการ

01.

Education New Zealand Recognised Agency

ได้รับการแต่งตั้งเป็น Education New Zealand Recognised Agency ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

จากหน่วยงานการศึกษา Education New Zealand (ENZ) สถานฑูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

03.

เป็นตัวแทนในการติดต่อสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศนิวซีแลนด์โดยเฉพาะ

ตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษ ระยะสั้นและยาว เรียนคอร์สระยะสั้นสายอาชีพ จัดกลุ่มสัมมนา ดูงาน สำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ

เรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี โท เอก ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

02.

เป็นสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ 

THAI INTERNATIONAL EDUCATION CONSULTANTS ASSOCIATION (TIECA)

04.

พร้อมบริการดูแล นักเรียน
และผู้ปกครองในทุกขั้นตอน

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์จากนิวซีแลนด์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น บริการอย่างครบวงจร Free Services

ตั้งแต่ให้คำปรึกษาเลือกสถาบัน สมัครเรียน จองตั๋วเครื่องบิน ประสานงานการยื่นวีซ่า จัดที่พัก จัดรถรับ-ส่งสนามบิน ผลการเรียน ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง และเป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องตลอดเวลาที่อยู่ในนิวซีแลนด์ และการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

NZ Study

พร้อมบริการ ดูแล นักเรียนและผู้ปกครองในทุกขั้นตอน
ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์จากนิวซีแลนด์

Approach

ศูนย์แนะแนว
การศึกษา
ประเทศนิวซีแลนด์

NZ Study เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนที่ผ่านประสบการณ์การเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ ทุกคนล้วนรักประเทศนิวซีแลนด์ และเข้าใจในสิ่งที่นักเรียน และ ผู้ปกครองต้องการ พวกเรายินดีที่จะช่วยเหลือและดูแลนักเรียนทุกคนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

Awards & Honors
Awards.
รางวัลจาก Education New Zealand